رادیو متا

رادیوی اینترنتی اولین مجتمع تجاری مجازی کشور!

رادیو متا یک پلتفرم دوست داشتنی که شنیدن سی دقیقه ای آن، شما را برای پیوستن به خانواده بزرگ مدیران کسب و کار در متامال کاملا به هیجان خواهد آورد، در رادیو متا، با چهار رویکردِ ارائه پادکست های آموزشی کوتاه و کاربردی ، پخش موسیقی ، مصاحبه با مدیران موفق و آگهی های کوتاه تبلیغاتی، برای شما مدیران محترم کسب و کار بستری در دسترس، کاربردی، آموزشی در قالب پیشنهادهایی برای بیشتر دانستن شما مهیا نموده ایم.

رادیو متامال

Radio Meta

Paused
رادیو متامال