بیمه متا

مشاوره و انجام کلیه امور بیمه ای در متامال

مهندس ترانه تقی نژاد

مدیر بیمه متا

کارشناس امور بیمه ای متامال

چرا بیمه متا؟

مدیران مشاوران توانمند آرمان شهر با توجه به اولویت و حساسیت امور مرتبط با بیمه برآن گشتند تا با ارائه خدمات مشاوره ای و خدمات مرتبط با انجام امور بیمه ای شما مدیران کسب و کار در متامال اقدام نمایند.

در متامال نظر به مالکیت کامل نمایندگی رسمی 34099 بیمه ایران توسط سهام داران شرکت ، کارشناسان مرتبط آمادگی ارائه خدمات کامل مشاوره ای در حوزه های مختلف بیمه ای در کنار شما مدیران کسب و کار حاضر را داشته و بدون توجه به برند بیمه انتخابی شما مدیران محترم کسب و کار، برای ارائه خدمات مشاوره ای در کنار شما خواهیم بود و در این راستا به زودی با توجه به شروع مسیرهای قانونی مرتبط ، شاهد اخذ امتیاز شرکت کارگزاری بیمه با امکان ارائه خدمات توسط تمامی نشان ها و برندهای بیمه ای سطح کشور برای شما عزیزان می باشیم.