مجله متامال

بررسی اخبار جدید متامال و تخفیف های ویژه در متا مَگ

متخصصین و کارشناسان حاضر در مشاوران توانمند آرمان شهر نسبت به انتشار گزیده ای از اقدامات حاضر و روند پیشرفت برنامه های آینده نخستین پاساژ مجازی زنجیره ای کشور در کنار انتشار مطالب مرتبط با فضای کسب و کار، معرفی صاحبین موفق کسب و کار و نظایر آن ، در گاهنامه شرکت تحت عنوان متامگ اقدام نموده.در این گاهنامه با انتقال تجربیات و اشتراک گذاری مباحث مختلفی که مدیران کسب و کار در شرایط مختلف با آن به اشکال متفاوت مواجه هستند اقدام نموده و در این راستا با بررسی و تجزیه و تحلیل های موردی ، ماحصل آن را برای شما مدیران محترم کسب و کار به اشتراک گذاشته اند.

چرا باید مارو انتخاب کنید؟

در این عرصه اولین هستیم!

تیم متامال اولین ارائه کننده پاساژ و آکادمی آموزش مجازی برای صاحبان کسب و کار است!

با ما رو به بالا حرکت میکنید!​

شما در کنار صد ها مدیر کسب و کار دیگر در جریان هم افزایی جمعی قرار میگیرید و روز به روز پیشرفت میکنید!

به ارتقای شما کمک میکنیم!​

ما به ارتقای شما مدیر کسب و کار برای رسیدن به اهداف خود در زمینه کسب و کار کمک میکنیم!

پیشرفت شما پیشرفت ماست :)​

اگر شما پبشرفت کنید ما هم پیشرفت میکنیم! در اصل این یک مسیر هم افزایی جمعی است!

بارگذاری ممکن است کمی طول بکشد. از شکیبایی شما ممنونیم.